حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان ... این نقش ماند از قلمت یادگار عمر

گره

فاستعذ بالله انه هو سمیع علیم بسم الله الرحمن الرحیم   سلام گذر زمان اونقدر سریع هست که متوجه نبود لحظه های پیش از ... ادامه مطلب
/ 51 نظر / 31 بازدید
اسفند 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
سفر
1 پست
عکس
1 پست
ایران
1 پست
خراسان
1 پست
مشهد
1 پست
پیامبر(ص)
1 پست
نیایش
1 پست