# ایران

گره

فاستعذ بالله انه هو سمیع علیم بسم الله الرحمن الرحیم   سلام گذر زمان اونقدر سریع هست که متوجه نبود لحظه های پیش از ... ادامه مطلب
/ 51 نظر / 29 بازدید